• Email:biuro@caffegrano.pl
  • Telefon:0 793 500 793, 0 794 044 202, 0 794 044 205
  • Siedziba:ul.Legionowa 59c, 05-261 Marki
  • Adres biura i magazynu:ul.Piłsudskiego 201, 05-261 Marki
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000460851, NIP: 1251620634, kapitał zakładowy 6.000 zł, w całości opłacony.